Maakt Google nog gebruik van de title-tag?

In de zoekresultaten zie je steeds vaker dat de titel van de website niet de tekst is die je tussen de meta title-tag plaatst. Dit is een update van Google waarmee ze zorgen dat zoekresultaten relevanter zijn voor gebruikers van de zoekmachine.

Wat gebruikt Google in plaats van de title-tag?

Met deze update kijkt Google of de titel van een zoekresultaat niet iets anders kan zijn dan de vastgezette meta-title in de HTML code.

Om de beste titel te tonen in de zoekmachine gebruikt Google hiervoor de volgende criteria:

  1. De titel van het resultaat moet kort zijn.
  2. Het moet een goede beschrijving zijn wat er op die pagina te vinden is.
  3. Het moet volledig relevant zijn voor de zoekvraag.

Hoe heb je hier invloed op?

Google creëert de titel tag van de zoekresultaten op basis van de volgende elementen:

  1. Inhoud van de pagina. De gebruikte tekst, kopteksten, alt-teksten van afbeeldingen worden vergeleken om de beste titel te onderbouwen.
  2. Anchor teksten op links naar die pagina. Dit is de tekst die op een link staat wanneer je naar een pagina linkt, bijvoorbeeld: “200 Google ranking factoren” op deze link: 200 Google ranking factoren (score :p)
  3. Google maakt ook gebruik van het Open Directory Project. Die website bevat links, beschrijvingen en anchor teksten naar websites.

Wanneer je dus invloed wilt hebben op de gebruikte titel in de zoekresultaten zal je dus moeten zorgen dat deze punten goed staan.

Het wilt overigens niet zeggen dat Google GEEN gebruik meer maakt van de title-tag, dat doen ze nog zeker wel, alleen proberen ze een deel van de resultaten nog beter in te richten dus een eigen titel te gebruiken.

Het is dus nog niet nodig om de meta-titel uit je CMS-pakket te gooien, maar Google kennende zal dit in de toekomst wel veel minder gebruikt gaan worden.

Maken andere zoekmachines nog gebruik van de meta titel?

De andere grote zoekmachines, Bing, Yahoo, Yandex en Baidu maken vooralsnog gebruik van de title-tag.

Wanneer de aanpassing voor Google positief werkt en zoekresultaten nog relevanter worden voor gebruikers zullen ook de anderen hun algoritme aanpassen verwacht ik.

Bron: